با ما در تماس باشید

تماس با info@Tachar.co یا ۰۹۱۰۴۵۷۶۶۷۸ و  ۰۲۱۸۸۸۸۴۵۶۲ 

ساعت تماس : ۹ الی ۲۰


فروشگاه مرکزی

میرداماد، پائین‌تر از مجتمع کامپیوتری پایتخت، بازار بزرگ میرداماد، شماره ۵۱

۸۸۸۸۴۵۶۲